Vitajte v zabezpečenej zóne servra poisteniepilotov.sk!

Vyplňte nasledujúci formulár a my Vám pošleme kompletný návrh poistnej zmluvy pre stratu licencie profesionálneho pilota na poistnú sumu 100 000 €, ktorý akceptujete zaplatením prvého ročného poistného 1 200 €. Tento produkt je jedinečný v strednej Európe.

Krstné meno:
Priezvisko:
Adresa trvalého bydliska
  Ulica:
  Číslo:
  PSČ:
  Mesto:
  Štát:
Kontaktná adresa (len ak je odlišná)
  Ulica:
  Číslo:
  PSČ:
  Mesto:
  Štát:
Osobné údaje
  Rodné číslo:
  Číslo občianskeho preukazu:
  Dátum narodenia:
Pilotný preukaz
  Kvalifikácia:
  Číslo pilotného preukazu (i)::
  Preukaz vydal:
  Platnosť do:
  Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy platné do:
  Súčasný zamestnávateľ:
Kontakt
  Bankový účet:
  Telefón v tvare +42x xxx xxxxxxx:
  e-mail:
  Poznámka:
Prihlasovacie dáta
  Vaše heslo (i):
  Zopakujte heslo